اکواسید EKO ASIT

تعداد مشاهده :3486

اکواسید EKO ASIT

اکواسید یک ترکیب دو منظوره (اصلاح‌کننده خاک/کود) فرموله شده برای شرایط خاک¬های کشاورزی ایران می¬باشد. درصد بالای فسفر موجود در اکو اسید آن را تبدیل به ترکیبی مناسب برای استفاده در اولین آبیاری فصل در درختان میوه و خصوصاً پسته کرده است. اسیدیته پایین و درصد فسفر بالا به تحریک ریشه‌زایی و کاهش غلظت نمک در منطقه ریزوسفر کمک زیادی می‌کند. وجود فسفر بالا علاوه بر تحریک ریشه‌زایی کمک شایانی به گلدهی خواهد کرد.
برخی از خصوصیات اکواسید:
•    تنظیم pH خاک
•    مهیاکردن شرایط جذب عناصر غذایی برای گیاهان
•    افزایش کارایی و جذب سایر کودها
•    کاهش شوری خاک
•    افزایش رشد ریشه‌های مویرگی
•    افزایش گلدهی با تأمین فسفر موردنیاز گیاهان
•    رفع انسداد نازل¬ها و قطره چکان¬ها در سیستم¬های آبیاری تحت‌فشار

نام گیاه

کودآبیاری (لیتر/هکتار)

گیاهان زراعی

20-15

درختان میوه و مرکبات

25-20

پسته (مناطق دارای pH و شوری بالا)

25-20

زعفران (آب گل در پاییز)

20

 

 

w/w%

ازت کل

5 درصد

نیترات

5/2 درصد

آمونیوم

5/2 درصد

فسفر قابل حل در آب

25 درصد

نام / نام شرکت  
شهر :  
تلفن همراه  
تعداد /حجم درخواستی
توضیحات تکمیلی :